Đại Diện QGroup Cùng Hoa Khôi Thanh Nhàn và Các Doanh Nghiệp Thăm Hỏi Các Cụ Tại Mái Ấm Chùa Diệu Pháp

Đại diện QGroup cùng hoa khôi Thanh Nhàn thăm hỏi các cụ tại chùa Diệu Pháp Là một công ty bất động sản có tiếng, QGroup không chỉ ưu tiên phát triển kinh tế, mở rộng quy mô doanh nghiệp mà còn luôn chú trọng đến giá trị cốt lõi “Nhân Văn” ngay từ buổi … Đọc tiếp Đại Diện QGroup Cùng Hoa Khôi Thanh Nhàn và Các Doanh Nghiệp Thăm Hỏi Các Cụ Tại Mái Ấm Chùa Diệu Pháp